نوروز نوروز

شهراه شهراه

اخبار فرودگاه
۴ آبان ۱۳۹۴

توسعه جاده‌های دسترسی در فرودگاه جیرفت

جاده های دسترسی در فرودگاه جیرفت، توسعه هرچه بیشتر این فرودگاه را رقم زده است. با احداث جاده‌های دسترسی، مجموع طول جاده‌های این فرودگاه که بر اساس معیارهای اصولی و استاندارد فنی ساخته شده به 748 متر افزایش یافت. به گفته نخعی مدیرکل فرودگاه‌های استان به این منظور چهار میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه‌ها هزینه شده است. وی گفت: احداث راه‌های دسترسی جدید با حذف مخاطرات و معایب ترافیکی و با رویکرد حفاظت از خودروهای امداد و نجات در زمان حرکت سریع برای امدادرسانی واطفاء حریق، همچنین کمک رسانی سریعتر برای تامین سلامتی پروازی، استقرار الزامات استانداردسازی وارائه تسهیلات بهتر به مردم صورت گرفته است. مدیرکل فرودگاه‌های استان کرمان
۱۱ مرداد ۱۳۹۴

فرودگاه جیرفت سومین فرودگاه متصل به سامانه ارتباطی 199 در استان کرمان

محمد نخعی مدیرکل فرودگاه‌های استان در حاشیه افتتاح این سامانه در جمع اصحاب خبر ورسانه اظهار داشت:

در راستای تکریم بیشتر مسافران شهرستان و نیز تسری الزامات دولت الکترونیک به منظور ارائه خدمات بیشتر٬ اطلاعات پروازی فرودگاه جیرفت در قالب تماس با سامانه 199 در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.